Doel vereniging

Doel van de vereniging.

De Schipperskring VSRP is een vereniging voor mensen die graag zeilen (of willen lerenzeilen) met rond- en platbodemjachten. De vereniging organiseert een keur aan activiteiten voor de eigenaren van deze schepen. Stimuleert het uitwisselen van kennis en ervaring over het varen en onderhouden van de schepen. De vereniging doet dit tijdens bijeenkomsten, via het blad De Loefbijter en via de website. De vereniging stelt zich daarmee ook ten doel het in stand houden van het  Hollands traditionele varend erfgoed en daarmee samenhangende tradities.

 Iedereen die het traditionele ronde en platbodemjacht een warm hart toedraagt, is welkom als lid. De VSRP  kent ook het donateurschap, zodat alle schippers van de vele duizenden ronde- en platbodemjachten welkom zijn. Leden en donateurs zijn even welkom op alles wat we organiseren en ontvangen beiden de Loefbijter. Kortingen op evenementen, cursussen en het abonnement op de Spiegel der Zeilvaart gelden ook voor donateurs. Het enige verschil is dat donateurs geen stemrecht hebben op ledenvergaderingen en dat bij sommige zeilactiviteiten deelnemende schepen rond-of platbodem moeten zijn.

De vereniging heeft een actieve werkgroep voor kinderen en jongeren, die tijdens evenementen en daarbuiten zorgt voor een eigen spectaculair programma.

Leden en donateurs van de vereniging kunnen deelnemen aan het collectieve abonnement op de Spiegel der Zeilvaart, met aantrekkelijke korting. Ook kent de vereniging een aantrekkelijke en kwalitatief goede pleziervaartverzekering.

De VSRP werkt met iedereen en elke organisatie samen die gelijke of overlappende doelen nastreeft: het behouden, beleven en bevaren van ronde- en platbodemjachten. De  Schipperskring VSRP, voor zeilers met ruimte!