Nieuws

Toiletwater de stand van zaken

Toiletwater de stand van zaken

De laatste update op het watersportverbond.nl over de Toiletwaterlozing en de gemaakte afspraken.

Zie hier ook de info op de infomil website van het ministerie of deze site van Informatiepunt Leefomgeving

Het varendoejesamen voorlichtingsteam heeft ook recentelijk een campagne gestart om schoon water extra onder de aandacht te brengen.

Zie ook dit bericht op Hiswa Recron (inloggen nodig)